ประเภทเครื่องจักร» เครื่องปั๊มโลหะ (เครื่อง press)  40-3,000 ตัน

» เครื่องกลึง

» เครื่องเจียร์

» ระบบไฟฟ้าเครื่องปั๊มทุกชนิด 
(PLC)

» เครื่องมิลลิ่ง

» เครื่องรีดเหล็ก

» เครื่องปั๊ม Hydrolic

» เครื่องตัด

» ปั๊มลม     

              อื่นๆ
 
   PROJECT :  
     
 
 
   
งานสร้างถนนคอนกรีต
รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
  งานเข็มเจาะ
รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
 
         
 
   
     
         
 
   
   
Current Pageid = 19