ประเภทเครื่องจักร» เครื่องปั๊มโลหะ (เครื่อง press)  40-3,000 ตัน

» เครื่องกลึง

» เครื่องเจียร์

» ระบบไฟฟ้าเครื่องปั๊มทุกชนิด 
(PLC)

» เครื่องมิลลิ่ง

» เครื่องรีดเหล็ก

» เครื่องปั๊ม Hydrolic

» เครื่องตัด

» ปั๊มลม              งานสร้างตามแบบ/งานกลึง/งานมิลลิ่ง   รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
     

       
                                                   


     

  
 
  ______________________________________________________________________________  
Current Pageid = 13