ประเภทเครื่องจักร» เครื่องปั๊มโลหะ (เครื่อง press)  40-3,000 ตัน

» เครื่องกลึง

» เครื่องเจียร์

» ระบบไฟฟ้าเครื่องปั๊มทุกชนิด 
(PLC)

» เครื่องมิลลิ่ง

» เครื่องรีดเหล็ก

» เครื่องปั๊ม Hydrolic

» เครื่องตัด

» ปั๊มลม              ซ่อมระบบไฟฟ้า ไฮโดรลิก และระบบนิวเมติค   รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
              

 
 


  ______________________________________________________________________________  
Current Pageid = 11