ประเภทเครื่องจักร» เครื่องปั๊มโลหะ (เครื่อง press)  40-3,000 ตัน

» เครื่องกลึง

» เครื่องเจียร์

» ระบบไฟฟ้าเครื่องปั๊มทุกชนิด 
(PLC)

» เครื่องมิลลิ่ง

» เครื่องรีดเหล็ก

» เครื่องปั๊ม Hydrolic

» เครื่องตัด

» ปั๊มลม              ซ่อมเครื่องเพรส 40 - 3,000 ตัน
     
   PROJECT : ซ่อมเครื่อง Press Hydrolic 900 t.  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
     
 
     
   PROJECT : ซ่อมเครื่อง Press Air clutch  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
     
 
   
   PROJECT : Repair Cushion Hydrolic Press HP-18  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
         
       
 
     
 
   
   PROJECT : Repair Cushion Hydrolic Press HP-127  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
     
 
   
   PROJECT : Repair Cushion Hydrolic Press HP-A3  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
     
 
     
Current Pageid = 8