ประเภทเครื่องจักร» เครื่องปั๊มโลหะ (เครื่อง press)  40-3,000 ตัน

» เครื่องกลึง

» เครื่องเจียร์

» ระบบไฟฟ้าเครื่องปั๊มทุกชนิด 
(PLC)

» เครื่องมิลลิ่ง

» เครื่องรีดเหล็ก

» เครื่องปั๊ม Hydrolic

» เครื่องตัด

» ปั๊มลม              งานฐานเครื่องจักร
     
   PROJECT : งานฐานเครื่องจักร ( ขนาด 5*5 เมตร ลึก 3 เมตร )  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
         
       
 
     
 
     
   PROJECT : งานสร้างฐานแท่นเครื่องจักร  4H = 2,000 ตัน  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
         
         
 
     
 
   
   PROJECT : งานฐานรับ Roller  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
         
 
     
 
   
   PROJECT : งานฐานรับ Screw Down  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
     
 
   
   PROJECT : งานทำฐานเครื่อง Slide เหล็ก  
 
  รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
     
 
     
   PROJECT :  
     
 
 
   
งานฐานรับเครื่องคูลลิ่ง เบท
รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
  งานแท่นมอเตอร์
รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
  งานฐานแท่นดัก
รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
         
     
งานสร้างฐาน เครื่องผสมวัถุดิบ
รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
 
  งานสร้างฐานรับ OH Crane
รูปภาพระหว่างปฏิบัติงาน
 
   
         
 
   
   
Current Pageid = 18